Dato: 5. april 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Chr. Hall
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 5 April 1874.

Deres Excellence

være inderlig takket for den hjertelige Deeltagelse De altid har viist og viser mig! Tak for Lykønskning paa min Fødselsdag og den overraskende Meddelelse om det igjen fornyede Beviis paa Hans Majestæt Kongens uendelige Godhed mod mig. Gud glæde og velsigne ham! Deres Excellence min inderligste Tak for al Deres venlige, hædrende Deeltagelse.

I Taknemlighed og Ærbødighed

H. C. Andersen

Excellence Geheimekonferentsraad, Dr:jur: Hall, Storkors, Danebrogsmand &. Kirke- og Underviisnings Minister.

Tekst fra: Solveig Brunholm