Dato: 19. maj 1857
Fra: Caroline Amalie   Til: Peter Rørdam
Sprog: dansk.

[...]

Jeg har ret fornøiet mig over Andersens Bog. Jeg kunde ønske at have skrevet den. En saadan objectiv og sand Opfattelse af Livet rundt om os gjør een saa godt; man faar Mennesket kjært, som seer saa sundt paa Livet, og holder ham hans smaae Forfængeligheder til gode; man smiler deraf; men de saarer Ingen.

Jeg glæder mig til at see Dem til Middag. hils Deres Kone, Søster og lille Jutta!

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost