Dato: 17. maj 1857
Fra: Caroline Amalie   Til: Peter Rørdam
Sprog: dansk.

Søndag 17 Maj 1857.

Kjære Rørdam!

Andersen er kommet idag og begynder strax hans Roman ieftermiddag, saa imorgen Formiddag og Eftermiddag indtil onsdag Formiddag, hvor han atter vil reise. Altsaa jeg kan ikke holde mit Ord, at lade ham læse for Dem paa Fredag. Morer det Dem og Deres at høre ham imorgen Aften, da ere De hjertelig velkomne! Har De selv Fornøjelse af at spise med ham Mandag eller Tirsdag, er De hjertelig velkommen! Gjør nu, som det passer Dem bedst, og skriv mig imorgen et lille Ord til Svar. - - -

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost