Dato: 1. januar 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Just Mathias Thiele
Sprog: dansk.

Vennen fra Ungdoms Tid, Etatsraad Thiele, Hilsen i det nye Livsaar 1872. Tak for Deres Trofasthed og Deeltagelse.

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm