Dato: 4. august 1875
Fra: Sophie Melchior   Til: Nicolaj Bøgh
Sprog: dansk.

Rolighed d 4te Aug 1875

Kjære Hr Bøgh.

Min Tante har bedet mig skrive Dem disse Linier, da hun jo nok af Deres Brev til Andersen kunde se at De længes efter at høre hvorledes det gaar ham og hun selv er altfor optaget til at svare paa alle de mange Forespørgsler der komme. Stakkels Andersen, det er tungt at det varer saa længe inden vor Herre løser op for ham, han ligger i en jevn døs, siger af og til et enkelt Ord, men er ikke modtagelig for Noget. Tante har dog fortalt ham Indholdet af Deres Brev, men selve Brevet vilde han ej høre. Legemlige Smerter lider han slet ikke, men efter Prof Hornemans Mening kan det ikke vare længe mer, da han hver Dag er svagere og stadigt har Feber. Han ser meget daarlig ud næsten uigjenkjendelig men naar man spørger hvorledes han har det siger han blot "Jeg er saa træt". Nu har jeg fortalt Dem Alt hvad jeg ved om vor kjære gamle Ven. Maatte Gud nu give ham at sove hen uden Lidelser det er det Eneste der er tilbage at ønske for ham i dette Liv. Alle her paa Rolighed sende venlige Hilsener til Deres Forlovede og Dem. Her er Alt ved det Gamle. Tante er naturligvis meget optaget af at pleie Andersen. Anna og Louise ere i Taarbæk for at nyde Skovluft og lader Anna til at befinde sig vel derved. Med mange Hilsener til Deres Forlovede, der vel nok mindes mig som den der løb bort med hendes Regnkaabe og til Dem selv er jeg Deres hengivne

Sophie Melchior

Tekst fra: Solveig Brunholm