Dato: 2. august 1852
Fra: Fredrika Bremer   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: svensk.

Årsta d 2 Augusti 1851.

[...]

Andersens sednast utgifna Historier ha skänkt mig stort nöje, i synnerhet Svanereden och Hönse commercen, ypperliga hvar i sin genra. Hans "I Sverrig" skall jag nu läsa, så äfven Hauchs sednare skrifter.

[...]

Lef väl, lef lycklig älskade vän och Digter! Tänk på mig ibland, och tänk då alltid på mig, som Deres tacksamma, innerligt tillgifna beundrarinna och vän

Fredrika Bremer.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost