Dato: 20. september 1841
Fra: Fredrika Bremer   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

[...]

Hjertlig tack för det goda tillbudet att framföra ett brev till Andersen! Jag har skrifvit till honom på Köpenhamn och fått från honom ett bref fullt af interesse och poetiskt lif. Han synes fullt frisk till hjerta och fantasie.

[...]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost