Dato: 13. december 1848
Fra: Hans Christian Ørsted   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Høistærede Ven.

Da min Kone talte med Dem igaar, havde hun glemt, at vi have Forfald paa Onsdag, da det er Dahlströms Födselsdag. Vi ere overalt mere paa Farten i denne Tid end sædvanligt. Paa Lördag spiser jeg hos Koefoed, paa Söndag er hele Familien hos min Broders. Der bliver dog, Som De seer, endeel Dage tilovers. Det skulde være os kjært om De vilde vælge een af disse, og tilbringe med os til Middag, ligesom ellers vore Onsdage.

d 13 Dec 1848

Deres

H.C.Ørsted /

[Udskrift]

S.T. Herr H. C. Andersen

Ridder af Dannebr. o.fl.O.

[stempel paa Originalen: Staatsbibliothek Berlin]

Tekst fra: Solveig Brunholm