Dato: Juli 1845
Fra: Hermann Gobert   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

"Petit har gjort Alvor af sin i Brevet Brev oversættelse af &Fodreisen*, og samtidig har han tilbudt Hr. Gobert den for Kittlers Forlag bestemte Biografi af Andersen! Gobert har yderligere overdraget Speckter at litografere et Portræt af Digteren til Bogen. Gobert udbeder sig en Underskrift til at sætte i Faximile under Billedet, og derefter fortæller han frejdigt Andersen, at oversættelsen af hans Ungdomsværk, om hvilken der overhovedet ingen Forhandlinger er blevet ført med Forfatteren selv, nu er paa Trapperne. Ganske vist har Gobert nu gennem Speckter erfaret, at Andersen var misfornøjet både med Planen om at oversætte &Fodreisen' og med Oversætteren, og han burde naturligvis først have indhentet hans Tilladelse til Foretagendet; til sin Undskyldning anfører han, at han dels troede, at Andersen ikke var det tyske Sprog mægtig, og dels, at Ovesætterens bestemte Forsikring" dass es Ihr lebhafter Wunsch sei, dieses Werk übersetzt zu sehen "hindrede ham i at forhøre sig paa rette Sted. Nu er det desværre forsent at standse Bogen, da Trykningen er vidt fremskredet; Speckter, der havde set de første Ark, fandt iøvrigt Oversættelsen vellykket.

Nun handelet es sich um einen wichtigen Gegenstand; nämlich, Hr. D. Le Petit hat mich auch dazu verplicthtet, Ihre Biographie in einem Märchengewand, vonihm verfasst, dem Werke vor zu drucken. - Auch dieses betheuerte er mir, sei Ihr Wunsch, und setzte mir auseinander, wie er die kleinsten Details Ihres Lebens wusset, da er stets mit Ihnen in Briefwechsel stand; auch zeigte er mir eine Masse Briefe von Ihnen, wovon ich aber, da sie Dänisch geschrieben, nichts verstand. -

Da diese Biographie nun leicht etwas enthalten dürfte, was Sie der Öffentlichkeit nicht preisgegeben zu sehen wünschen, so geht meine Bitte an Sie dahin, dieselbe Ihrer Durchsicht würdigen, und mir Ihre Bemerkungen darüber mittheilen zu wollen. Sollten Sie mit mir einverstanden sein, so würde ich Ihnen unverzüglich das Manuscript senden, müsste Sie dann aber auch dringen und höflichst ersuchen, dasselbe, wie möglich, sogleich durchzusehen, da der Druck, durch Lästigkeit des Dr. Le Petit, schon sich in Länge gezogen wurde.

Yderligere har han den dristighed at tilføje at Petit har lovet ham, at Andersen nok skal skrive en Fortale til Bogen. Gobert ønsker omgaaende Svar og mener iøvrigt,a t Digterens velbekendte Godhed nok skaffer ham Tilgivelse for hans Henvendelse.

P.S. Die Biographie ist auf keine Wiese wegzulasen, da, indem die Biographie vorangeht, die Übersetzung aber eher gedruckt, die Seitenzahl danach schon bezeichnet ist.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost