Dato: 19. maj 1839
Fra: Per Daniel Amadeus Atterbom   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: svensk.

Älskade Vän!

Långt för dette hade jag bort skrifva och tack för sista kärkomna brefvet, [...]

[...]; den förträfflige Andersen (Romanskrifvaren) har sagt, att han ville komma hit i sommar; stöt på honom nu, och tag honom med!

Ja kom! låt oss hålla ett gladt Skandinavisk Skaldemöte! - först i Upsala Domkyrka, och sedan på Upsala Högar!

De hjertligaste helsningar till Dem sjelf och Deras älskvärda Maka! - Var god, och lemna inneliggande bref-lapp til vännen Hjort.

Evigt Deras tillgifnaste

Atterbom

Upsala d 29 Mai 1839

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter