Dato: Januar 1836
Fra: Christian Bredahl   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

[...]

Kjære Ingemann!

Tak for Laan af Improvisatoren. Denne Roman gjør Lykke her paa Damsgaard. Endskiønt den ikke er historisk, og altsaa ikke kan sættes i Classe med dem, der ere saa "fordærvelige for den historiske Sandhed"; saa kan den dog, maaskee, foraarsage mange Ulykker, hvilke hverken Bastholm eller Bogtrykker Magnus kunne afvende fra Land og Rige. Men, siden den ikke er historisk, vil den dog, haaber jeg, hverken foraarsage blodigt Oprør og Borgerkrig, eller give det historiske Studium sit Banesaar - Ulykker, Patrioten forudseer - desværre, kun alfor tydelig forudseer som uudeblivelige Følger af Landsforræderen Ingemanns historiske Romaner! - Ha, din romantiske Misdæder! dig skal Sagas Laugværge masakrere med Historiens Philosophi! - kort at fortælle: Improvisatoren er en god Roman, og Andersens Musa er mere poetisk end en og anden critisk Ravn, der har villed nedgølpe hende fra Parnasset. Det sige Alle, at Italien er et "Feeland, et Paradiis"; men dette Paradiis indslutter dog megen menneskelige Jammer, Elendighed, Ryggesløshed og Aanddstrædom; hverken Vesuv eller de Pontinske Sumpe er Skyld heri, men Skorpionen med sin krogede Hale.

[...]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost