Dato: 28. april 1835
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: Malthe Bruun Nygaard
Sprog: dansk.

[...]

For Øieblikket befatter jeg mig med Historiens Philosophie og - sandt at sige - Tidens nærværende practiske Retning synes mig lidet gunstig for den Digter, der mere stirrer tilbage end frem i Tiden og har mere Øie for det indre Menenskeliv end for det ydre. Politisk og statsoeconomisk bliver min Poesie nok aldrig. Det er Bulwer paa en maade; men han er mig derfor ogsaaa størst som Satiriker og Philosoph. Andersens "Improvisator" vil jeg anbefale Dig, den er fuld af Følelse og Liv; adskille nyere Noveller ere ogsaa interessante. Lev vel kjære Ven! venligst Hilsen fra min Kone og mig selv til Dig og alle Dine.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost