Dato: 25. januar 1832
Fra: Christian Bredahl   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

[...]

I et Brev til mig yttrer Brevskriveren [Maria Benedicte Rosenstand Goiske, en Datter af Rektor Wøldike i Slagelse] hvis Dom De, paa mine Ord, trykt kan tillægge ligesaamegen Vægtighed, som en god Slump af Døgnets Recensenteres) sig saaledes: "Ærgerligt er det, at see, hvorledes Molbech recenserer Andersens Reise, naar man sammenligner denne Recension med hans Recension over Valdemar Seier. [Fodreise fra Holmens Canal ... " er vel omtalt af Molbech i hans Anmeldelse af Andersens "Digte" i Maanedsskrift for Litt." 1840, men ellers er Fodreisen recenseret i Maanedsskriftet" 1829, ikke af Molbech, men af J. L. Heiberg].

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost