Dato: 12. juni 1859
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Marryat
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskør

den 12 Juni 1859

Kjære Frøken Marryat!

De vil forleden Dag have modtaget et Brev [Brev] fra mig, hvori jeg opgav Dem som det bedste Hotel i Silkeborg: "Hotel Silkeborg", men jeg maa nu skrive til Dem igjen, idet at jeg igaar har faaet, derovre fra, en Skrivelse hvori jeg gjøres opmærksom paa at et andet Hotel der i Byen "Hotel Scandinavien skal være bedre at beboe og at jeg burde raade Deres Forældre at vælge dette.

Med de hjerteligste og ærbødigste Hilsener, ønskes [De] en lykkelig Reise!

H. C. Andesen

Efterskrift

Deres Hr Fader var saa venlig at love mig en Haandskrift af sin Broders, bed ham, ikke at glemme det!

Tekst fra: Solveig Brunholm