Dato: Januar 1829
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Fodreise fra Holmens Kanal ..."]

Til min kjære Velgjører

Hr Etatsraad Collin

med inderlig Taknemmelighed

fra

Forfatteren

Tekst fra: Solveig Brunholm