Dato: 24. april 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Oluf (Olle) Strandberg
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 24 April 1840.

Kjære Ven!

Ret en ældre Broders Tak for al den Glæde de stræbte at forskaffe mig de Dage jeg var "Grannarnes" Gjæst! De er kommet mig saa smukt, ja hvad skal jeg kaldet det, broderligt imøde, at jeg saa gjerne vilde glæde Dem, som De har glædet mig; for Øieblikket kan jeg kun gjentage min Tak, og i Tankerne trykke Vennens Haand. Jeg har skrevet en lille Vise, som jeg i Dag sender med dette Epistel, vor gode Componist og Sanger faaer den, synes han om den da giver han den vel Tonevinger, og jeg hører engang Studenterne fra Lund synge den! da jeg digtede den var jeg ganske svensk i Sind og Tanke; det skal være min Stræben i dette liv, at synge Nabofolkene tættere sammen, faae dem til at forstaae hinanden og da vil Venskabet styrkes meer og meer. Vi ere hinanden saa liig i Sprog og Tanke, vi ere jo tre Grene kun paa samme Træ, lad os smukt trofast holde sammen! /

Tystnad är kanonens tunga,
Bajonetten skrufvad af,
Vöra kölar fredligt gungar
Nu utöfver Sundets graf.

synger Deres Broder, det vil og maa altid blive saa!

Hvor dybt bevægede mig ikke al den Venlighed og Hyldest jeg mødte hos Dem, jeg troer at jeg er af de Naturer, som har godt af Sligt, jeg vil i mangt et mismodigt Øieblik mindes Langfredagaften i Lund!

Bring alle mine Venner de bedste og inderligste Hilsener, Doctoren, Ehrensvert, Berling, Toll - ja jeg husker ikke ret alle de Navne, men hver enkelt jeg talte med staaer levende i min Erindring! Glæd mig med et Brev og fortæl mig deri hvorledes Mulatten gik og om Studenterne vare tilfredse.

Her er mine Børne-Eventyr, alle de som ere trykte, de ville udgjøre et net lille Bind! Glæd mig nu snart med Brev.

H. C. Andersen

min Adresse er

Hotel du Nord.

Tekst fra: Solveig Brunholm