Dato: 8. maj 1843
Fra: H.C. Andersen   Til: Lars Hierta
Sprog: dansk.

Paris 8 Mai 1843

Tør jeg præsenetere Dem een af mine Venner med hvem jeg har levet disse Maaneder her i Paris, Cand: jur. Krieger et høist elskværdigt og begavet Menneske, han lægger Veien hjem over Norge og Sverrig og vil mundtligt kunne give Dem Efterretning om Lehmann og mig; vi tre have været her paa samme Tid, Lehmann er gaaet til Neapel og Rom, jeg staaer i Begreb med efter at have gjort Rhintouren, over Holland at vende hjem, men Sommeren igjen, da har De mig i Stockholm, Deres deilige By, hvis Beliggenhed har henrevet mig og som jeg for Alexander Dumas og Lamartine har givet saa levende en Skildring af, som det var mig mueligt i Hensende til min Fransk. - Den første kommer nok snart til Stockholm, han har stor Lyst der til. - "Aftonbladet" har vi i den sidste Tid faaet her i Caffe de Danmark og alle Scaninaverne fare graadigt i den og i berlings Tidende! - Jeg har fundet en overordentlig god Modtagelse og lært at kjende alle de betydeligste Personligheder Paris har; Rachel har beæret mig med Indbydelse til een af sine Soireer og hun var i den saa aandrig, saa elskelig, at hun ganske har mit Hjerte havde hun det ikke, som Phædra-Hermione & & - I mit Album har hun skrevet "L Art c'est vrai, j'espère que cet aphorisme ne semblera pas paradoxal à un écrivain aussi distingué que Monsieur Andersen. De har vistnok seet hende spille, jeg behøver altså ikke at udtale mig herom. Af andre bekjendte Folk jeg har været oftere sammen med er V. Hugo, Heine, David, & - Vil De bringe Deres aandrige Hustrue min ærbødige hilsne, det vil glæde mig saare meget om jeg lever i hendes Erindring. Snart, ja maaskee før dette Brev indtræffer, har jeg sendt Dem et længer og bedre.

ærbødigst

H.C. Andersen.

/ [Udskrift:]

Aftonbladets Udgiver Hr. Hjerta i Stockholm.

Tekst fra: Solveig Brunholm