Dato: 29. juli 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 29 Juli 1837

Det har bedrøvet mig, at jeg under mit Ophold i Stockholm, ikke havde den Ære at gjøre Deres personlige Bekjendtskab, jeg maa nu haabe at jeg er heldigere en anden Gang. Man fortalte mig at Prinds Oscar havde læst min Roman "O.T." - I Danmark og Tydskland vurderes "Improvisatoren" høiere, og denne ønskede jeg at præsentere Prindsen, jeg sender Dem et Exemplar og haaber at De vil overrække ham dette, i det jeg kun udbeder mig den Gunst - - at han vil læse Bogen.

ærbødigst, deres hengivne

H. C. Andersen

Hr: Kammerherre Beskow.

Tekst fra: Solveig Brunholm