Dato: 22. april 1852
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift]

Kjære Ven!

Kunstner-Parret: Her Mortier de Fontaine med Frue, komme her første gang til Stockholm. Hans Dygtighed som Klaveer-Virtuos er Dig vistnok bekjendt; tidligere har han været her i Danmark og taler dansk; hans Frue er en herlig Sangerinde, en høist aandfuld elskværdig Dame, tør jeg med dette Par Ord venligt føre dem begge til Dig.

Hr Mortier de Fontaine er saavidt jeg har forstaaet, kjendt af hans kongelige Høihed Kronprindsen ellers ved jeg ingen til hvem er adresseret. Du hører ham og hans Hustrue, og De ville selv anbefale sig.

Mine to sidste Bøger, "Hyldemoer" og "Historier" har jeg nyeligt sendt Dig og glæder mig til snart at vide hvorledes de have tiltalt Dig. Sidst i Mai reiser jeg til München og Schweitz; Excellensen Adler gaaer til Gastein fulgt af Johannes Øehlenschlæger og dennes Frue. - Og nu de ærbødgste og hjerteliste Hilsener til dine egen kjære, elskværdige Hustrue og hendes Søster;

med Venskab, Tak og Hengivenhed

H. C. Andersen.

Høivelbaarne Hr Kammerherre Baron, B.v. Beskow

Ridder af flere høie Ordener

Tekst fra: Solveig Brunholm