Dato: 17. marts 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift:]

Kjøbenhavn 17 Marts 1848!

Min inderlig kjære Ven!

her sender jeg mine nyeste Eventyr, som ved Juletid udkom paa Engelsk i London og i disse Dage paa Dansk i Kjøbenhavn, begge Stæder hjerteligt og vel modtagne. Jeg lægger et Exemplar ved Siden til Kong Oscar, som jeg haaber han er saa naadig at modtage og læse lidt i. Jeg er ham af hele mit hjerte hengiven taknemlig og længes meget efter personlig at takke ham. Jenny Lind giver De jo nok det andet Exemplar. Hvilken Alvors Tid vi leve i! de tunge Verdens Søer slaae jo til vore Kyster; Gud veed hvad Dagene bringe imidlertid er det min agt i Juni at komme lidt til Stockholm hvor jeg jo sikkert træffer Dem. Fra Øehlenschlager, Fader og Søn, har jeg mange Hilsener. Forleden Dag var jeg der og da spurgte Faderen mig saa smukt: har det Interesse for Dem, at eie Noget jeg har baaret; jeg eier en lille Nordstjerne jeg engang lod gjøre til mig selv og ved daglige Leiligheder gik med, vil De nu bære den efter mig!" og han gav mig den og da han saae hvor det bevægede mig, trykkede han mig til sit Hjerte og sagde hvor meget han skattede Digteren og var mig god! var det ikke smukt af den kjære, gamle Skjald!

Paa Theatret har vi i disse Dage faaet et lille Stykke: en Søndag paa Amager", det er en Baggatel, men saa poetisk smukt, saa friskt og ægte dansk at det er saa Taarerne komme een i Øinene derved af Glæde! jeg gjætter paa Heiberg som Forfatter.

Og nu lev vel! Fred og Lykke over Nabolandene! Gid vi glade sees! Lev inderlig og hjertelig vel; Deres trofast hengivne

H. C. Andersen

[Udskrift:]

Digteren Høivelbaarne Hr Kammerherre Ridder & v. Beskow

Tekst fra: Solveig Brunholm