Dato: 12. maj 1847
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard von Beskow
Sprog: dansk.

[ikke gotisk håndskrift:]

Kjøbenhavn 12 Mai 1847

Kjære Hr von Beskow!

Professor David [Ferdinand David 1810-73] fra Paris har været her en kort Tid i Kjøbenhavn og givet nogle "Recreations litteraires", som ikke alene have været meget besøgte og det især af Diplomater og Alt hvad man kalder "den høie Verden", men han har i høi Grad behaget, ved Valg og Smag, ved sit særdeles skjønne Organ. Professor David bragte mig et Anbefalings Brev fra een af de betydeligste Mænd i Oldenborg, som ogsaa skattede hans Fortjeneste, jeg vil naturligviis gjerne vise ham hvad Tjeneste jeg kan og da han ønskede af mig et Brev til Stockholm, har jeg tilladt mig at skrive dette. Jeg er vis paa han bringer Anbefaling til Flere af Deres Kreds og jeg har da herved tillige den Glæde at sende Dem min Hilsen i det jeg imorgen reiser for nogle Maaneder til London og Paris. Nyelig tillod jeg mig at sende Dem "Das Mährchen meines Lebens" ogsaa et Exemplar for Kongen fulgte / med. Det vilde glæde mig meget at høre fra Dem og skriver De, da send kun Brev til Kjøbenhavn under Conferenzraad Collins Adresse, han veed altid hvor jeg er. I London træffer jeg da Jenny Lind! Fra Øehlenschlager mange Hilsner!

med den inderligste Høiagtelse

og Venskab

H.C. Andesen.

[Udskrift:]

Skjalden Høivelbaarne Hr Kammerherre, Baron, Ridder af flere Ordener & & von Beskow i Stockholm.

Tekst fra: Solveig Brunholm