Dato: Januar 1831
Fra: H.C. Andersen   Til: Rudolph Bay
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Phantasier og Skizzer":]

Med venligt Sind jeg mine Blomster bringer
Ved Deres Kunst kan Blomsten først faae Vinger.

H. C. Andersen

Tekst fra: Jørgen Skjerk