Dato: 31. december 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Velkommen nye Aar, udfold din stærke Vinge

I Lykke gjør os stærke, i Smerte mild og blød.

Det som enhver er bedst Du vil os naadeligen bringe

Hvad der skal ske det skeer, Alkjærligheden det bød.

[På bagsiden:]

saa hjertensgod, saa mild og klog

er Ejerinden af denne Bog.

[Midt på papiret (ikke HCAs skrift):]HCA

[ud for dette har HCA skrevet: ]

De Bogstaver tre er kun gjort efter,

Her skriver jeg dem alle …..,

Jeg selv, Poeten, og her staves da,

saa kjendeligt de tre H. C. A.

Til Vitterlighed: R. Ferslev (1829-72) - huslærer på Basnæs, M. Rosing (1830-1909), skuespiller, V. Munck (1833-1913) stud.theol. Reservevidne Wiehe.

Nederst paa siden: Nytaarsdag 1859

Tekst fra: Ejnar Askgaard