Dato: 1846
Fra: H.C. Andersen   Til: Ukendt
Sprog: dansk.

Haandskrifter fra forskjellige berømte og bekjendte Folk, samlede for Professor Abrahams

De fra Humboldt og Mosen ville interessere ham. Send ham dette og min hjertelige Hilsen!

H.C.A.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen