Dato: 5. oktober 1823
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Dorthea Fuglsang, f. Kierulff
Sprog: dansk.

Velædle Fru Fuglesang

Graven
(Efter Salis)

Dyb og taus er Gravens Bolig
Rædselsfuld dens mørke Rand
Og den skiuler kold og rolig
Hint os ubekiente Land.

#

Nattergalens hulde Klage
Toner ikke i dens Skiød,
Kun paa Høien blev tilbage
Venskabs Blomsten i sin Død.

#

Kun forgiæves kan de vride
Hænderne i Tabets Stund,
Ei de Faderløses Qvide
Trænger i dens dybe Grund.

#

Dog er ei paa andre Steder
Den forønskte Roe at naae,
Veien som til Hiemmet leder
Giennem Graven monne gaae.

#

Det gavne den pinte Hierte
Som kun Qual og Nød udstaaer,
Finder Roe for Livets Smerte
Der hvor det ei længer slaaer.

#

Slagelse d 5 October 1823

ærbødigst

Hans Christian Andersen

Tekst fra: Jørgen Skjerk