Dato: 31. juli 1826
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Til C.W. (den 31 Juli 1826)
Her sidder jeg bag Skolens snævre Muur,
Men Aanden er hos dig i Guds Natur;
Jeg kan ei Hjertets stærke Længsel dølge,
Jg maa dig gjæste paa den fjerne Bølge.
Men om mit Ord er er saa modens peent,
Du vil undskylde, det er ærligt meent. -
Men hvorkom vel mit lille Digt herhen,
Paa hvilken Maade - maaden den vr den,
Et Skib jeg gjorte mig af Siv og Blade
Og Alfer bare det paa Bølgens Plade
Nu har du Digtet. - Kun en ringe Gave
Du fra mig paa din Fødsels Dag her seer,
Dog naar vi kjærligt give hvad vi have,
Da vil den Gode aldrig fordre meer.
Hvis jeg engang opnaaer den gyldne Sommer,
Da skal jeg komme glad med fyldte Lommer,
Og bringe bedre, søde Digterblommer.
For Øieblikket, tænk nu lidt paa mig.
Paa Tankens Vinger svæver jeg om dig.

Andersen.

Tekst fra: Jørgen Skjerk (Fundet i Dals Skjerk noter)