Dato: 29. april 1825
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucia Abelona Dall
Sprog: dansk.

Til Madam L. Dahl paa hendes 90 aarige Fødselsdag 1825.

Den Herren elsker, han forunder Dage
Blandt sine Børn paa denne skiønne Jord
Halvfemsindstyve Somre svandt saa fage
En ny sig atter nærmer vores Jord;
Hvor sødt er det vel nu at se tilbage
Paa Veien som du har tilbagelagt;
End stiger Solen over en Natururpragt
Som den du legede i Barndoms Dage. -
Kun Hytten ældes Blikket bliver mat,
Naar frem det hælder i mod Livets Nat,
Men meer klart det indre Blik da luer,
Og Maalet klaer bag Stiernebuen skuer;
Kun Larven brister for paa lette Vinge
Den frie Sjæl sig kan mod Lyset svinge. -
Fromt staaer den gamle liig en Helgeninde
Meest nær det Maal vi alle skulde finde,
Hvor skiøn en Lod i kiærlig Børnefavn
At ane Himlens rene store Goder,
Velsign du os, i Vennens Jesus Navn,
Som vi dig elske fromme gamle Moder!

fra
Andersen

Tekst fra: Jørgen Skjerk (Fundet i Dals Skjerk noter)