Dato: 2. april 1873
Fra: J. Ad. Hägg   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Telegram, indleveret i Düsseldorf den 2.4.1873]

Etatsraad Hans Christian Andersen, Copenhag.

Die besten und herzlichsten Glückwünsche.

Haegg.

Tekst fra: Erik Dal (Fundet i Dals Skjerk-noter)