Dato: 27. august 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Holger Stampe Carisius
Sprog: dansk.

Mel. Druen voxer paa vor Klode.

#

Vi en Sang maae Holger skjænke,

Siger man, og standser da,

Om saa ung en Mand da tænke:

Hvor skal vi faae Stoffet fra.

:/: Der er nok! Syng bare til,

Visen selv sig digte vil :/:

#

I har hørt ham føre Ordet,

Seet ham læse sin Latin,

Skuet ham ved Frokostbordet,

Seet ham drikke Thee og Viin.

:/: Og : frygte at ei han

Stof til Visen give kan! :/:

#

Har I seet vor Holger Stampe

Nøgen paa den sorte Hest?

Ved det Syn man kan faa Krampe,

Hjertet giver det sin Rest!

:/: Hvor man ham betragte vil,

Hvilket deiligt Muskelspil! :/:

#

Saae I ham paa Jagt derovre,

Der paa Feddet, naar han sang:

„Frage nicht warum ich traure,"

Og han gik sin egen Gang.

:/: Fuglen selv med Vinger paa

Neie sig for Holger maae! :/:

#

Saae I ham i Dandsen trine,

Gjøre Flikflak, høie Spring,

Hver en Dame, Død og Pine!

Gik da Hjertet ud og ind.

:/: „Han vil blive," lød i Chor,

„God naar først han bliver stor." :/:

#

Har I seet Personen svømme?

Har I seet ham staae paa Tørt?

Det er nok vi kan berømme!

Søde Holger, vi er rørt!

:/: Gid du snart bag Rosens Tjørn

Staae med Viv og Maaske’ Børn! :/:

Tekst fra: Thorvaldsens Museum