Dato: 28. oktober 1840
Fra: Just Mathias Thiele   Til: Albert Thorvaldsen
Sprog: dansk.

[...] Af Nyt er her Intet som vil interessere Dem. Dog! – De veed maaske ikke, at Digteren H.C. Andersen allerede i denne Uge reiser til Italien, men Verden er knap stor nok for ham, naar han beslutter at reise. Han taler om Ægypten, Tyrkiet, Syrien, og truer med aldrig mere at vende tilbage. Stakkels forkiælede Fyr! han har mødt det Uheld, at Fru Heiberg ikke vil spille i hans nye Stykke, og nu er derfor hele Danmark sort og glædeløst for ham. Men jeg tænker, at naar han blot paa Reisen hører, at hans Maurerpige er blevet godt optaget, vender han tilbage for at faae det at see paa Theatret.

Tekst fra: Thorvaldsens Museum