Dato: 14. maj 1835
Fra: Just Mathias Thiele   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiære Andersen!

Da De formodentligen ikke længer benytter de Bøger, jeg har laant Dem af Akademiets Bibliothek ville De maaskee ved Leilighed sende mig dem. En forestaaende Revision af Bibliotheket giør mig det ønskeligt at inddrage de udlaante Bøger.

Lev vel, kiære Andersen! og lad ikke mørke Tanker giøre dem saa mismodig, som da vi sidst mødtes.

Deres Ven

J: Thiele

Charlottenb. d 14 Mai 1835

/

[Udskrift:

TIl H. Cand.philos. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm