Dato: 16. oktober 1839
Fra: J. Chr. Gebauer   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Et ubesindigt Løvte, Dem givet, hvilket jeg ikke seer mig i Stand til at holde, sætter mig i en stor Forlegenhed og paalægger mig at gjøre Dem Afbigt.

Da jeg lovede Dem Melodien til den skandinaviske Sang, betænkte jeg ikke at jeg ingen Ret har til at disponere over den, da den er Frue Bügels Eiendom. Efter at have givet Dem hiint uoverlagte Løvte, talte jeg med Fr. B. derom, ved hvilken Leilighed hun paa det bestemteste erklærede sig imod Musikkens Optagelse i nogetsomhelst Skrift. Jeg føler mig derfor beskjæmmet forpligtet til at bede Dem meget om Tilgivelse og Tilladelse til at tage mit Ord tilbage.

d. 16 Oct. 1839.

Derse

Joh.Chr. Gebauer

S.T.

Hr. H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm