Dato: Oktober 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Carsten Hauch
Sprog: dansk.

[ ...]

Jeg skriver i denne Tid paa "en [Billed]bog", det er en Arabesk, der som tu[sind] og een Nat kunde blive fortsat i det Uendelige, men jeg skal nok see at holde op betids.

Hils Deres kjære Kone og alle Børnene! - Naar De kommer til Ingemanns da bring ham og hans Kone en kjærlig Hilsen; hvorledes er det med hans Søster? Jeg hørte paa Nysø at hun var saa meget syg. Glæd mig snart med Brev. Lev vel!

af mit ganske Hjerte, Deres trofast hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm