Dato: 31. marts 1836
Fra: Ludvig Zinck   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

31 Marts 36

Tak, kjereste Andersen, for det mig til sendte lille Stykke af Sonnleithner [Sonnenleithner] som herved sendes Dem tilbage; jeg troer nok, at det ved at omdannes til Vaudeville, dog maaskee med enkelte Smaaforandringer eller Forkortninger vil behage, og takker Dem ret meget idet jeg tager Dem paa Ordet. Rigtignok havde jeg helst noget Originalt fra Dem. Skulde det være et [???].

En Dagens Andecdote, en Scene ud af / Kjøbenhavnslivet, en Reise til Ramløse eller Doberan [badested i Meklenborg], en Scene i Roeskilde under Stændernes Ophold, - De kunde nok hitte paa noget, om De havde Tid og Lyst, i alt fald var De da vis paa at de kom til at gaae i Juni Maaned og maatte ikke vente, som med Spanierne.

Ja gjør nu hvad De vil og kan, og hav i daglig venlig Erindring

Mange Hilsener fra Deres L. Zinck og min Kone, som tillige med mig beder Dem, snart at see ud til os.

Tekst fra: Solveig Brunholm