Dato: 9. januar 1874
Fra: Ida Koch   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

[...] Ven Andersen har det ikke saa godt han har været stærkt forkølet og saa hæs at han næppe kunne tale, nu er det bedre, men han kom dog ikke idag, de smaa Breve han sender, naar han ikke kan komme ere altid meget elskværdige og næsten rørende, der er i Grunden meget mere Følelse i dem end naar han taler med Een, han er egentlig meget svag og mig forekommer det, at der ikke er Udsigt til nogen egentlig Bedring, at han altids prøger til Dig og beder Dig hilset, kan Du begribe. [...]

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)