Dato: 12. december 1870
Fra: Ida Koch   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

[...] Lille Tilla havde en stor Fornøjelse igaar, Ven Andersen kom her for at forære hende et Bind Æventyr og Fortællinger med en Mængde, jeg tror over 100 Tegninger af Lorenz Frøhlich, og jeg havde i den Anledning den Glæde, at se Jørn blive ligesaa glad uagtet det er første Gang, Ven Andersen har givet Mathilde sin Bog, det plejer altid at være ham der faar den. Ved at se Frøhlichs Tegninger skønner man endnu mere paa Vilhelm Pedersen og ser hvor der er Sandhed og Natur i dem, disse af Frøhlich er kun Usandhed og Unatur og i en utrolig Grad fortegnede, man forstaar ikke hvor en Kunstner kan være saa blind for sine egne Frembringelser, og lade saadan noget komme ud blandt Folk. [...]

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)