Dato: 19. januar 1866
Fra: Ida Koch   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

[...] Mathilde nedkommet med en Pige. [...] Ven Andersen har spist her til Middag [...] ved Middagen var Mathilde lidt ilde tilmode, senere maatte jeg bede Ven Andersen gaa og sende Bud efter Madsen. Lidt efter 7 var den lille Dame her. Jørn glad for lille Søster selvom han havde ønsket en lille Bror. Peter stadig umulig med Hensyn til at skrive Breve. [...]

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)