Dato: 23. april 1864
Fra: Ida Koch   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

[...] Siden jeg sidst skrev har Danmark haft sin sørgeligste og ulykkeligste Dag i umindelige Tider, Dybbøl er tagen! [...] 160 faldne og saarede Officerer, og 5000 faldne og fangne Menige, deriblandt Oberst Rosen, Hofdamens Broder og Oberst Larsen. Preusserne har Skyts der næsten naar til Augustenborg. [...] Til Peters Fødselsdag [den 22.4.] var der kun Andersen til Middag. [...]

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)