Dato: 3. december 1858
Fra: Ida Koch   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

[...] Andersen har været uhyre angreben hans poetiske letbevægelige Natur har nu bragt hamud over det, han er rolig og beskæftiger sig igen med Teater og Verden. ... Hilsen fra Andersen [...] Han har skrevet et Eventyr: De Vises Sten, som kommer i Folkekalenderen, jeg har kun hørt den første halvdel, den var rig paa skjønne phantasirige Billeder, Grundideen er religiøs, hvorledes man kommer til den sande Tro. Han er i Vinter raskere end han plejer spørger ofte til Dig, ret somom vi hveranden Dag kunde høre fra Dig, hans Utaalmod og Hurtighed kan ikke fatte den lange Tid, han er meget elskværdig og Kærlig mod mig. [...]

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)