Dato: 3. november 1858
Fra: Ida Koch   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

Min engle kære Hennni, jeg maa gøre Dig bekendt med et grusom Slag der igen har ramt mig, og ved mig Eder alle, min elskede eneste uforglemmelige Søster har Gud taget til sig, og paa en rædsom Maade, Austria brændte midt i Atlanterhavet, Ilden opkom ved Uforsigtighed, udbredte sig saa pludselig at af alle Passagerene paa første Plads, der var over 100 kun 4 Herre bleve reddede. Af 570 blev kun 90 reddede.

For, ikke sandt, mit søde Barn, Du elskede hende, hun ortjente det af Dig, det sidste Aars uhyggelige Stemning er bortdunstet, det følte hun selv, hun skriver i et af sine Breve fra Lichtenstein, da hun havde faaet at vide at Du vilde tilsøs: "Naar Henny er paa Søen, er han min gamle egen Henny igen", derfor har det glædet mig saa meget at Du fra Hamborg skrev hende til, det beviser og, at Dine gamle Følelser for hende vare vaagnede igen, bevar dem, mit kære Barn, hvad hun elskede, elskede hun heftigt og derfor fordrede hun ogsaa megen Gjenkærlighedd, dog bar hun fromt og taalmodigt at Dit Hjerte syntes at være vendt fra hende hun stolde altid paa at det vilde vende tilbage. [...]

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)