Dato: 29. december 1857
Fra: Ida Koch   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

[...] Kan teaternyt interessere Dig, saa vil jeg fortælle Dig at Etatsraad Hauch fra Nyttar af skal være Teaterdirecteur, Familien og især Mathilde er ikke glad over at han har modtaget den Post det er vist ogsaa en lidet lønnet Bestilling, her bliver kun opført meget lidtnyt og i den Tid Andersen er paa Landet hører vi kun lidet derom [...] Bissen har modeleret Ploug, jeg har desværre ikke set den, ahn modellere i denne Tid Hauch, det er en utilladelig Tid siden jeg har besøgt ham i hans Atelier, jeg skal gøre det den Dag i Morgen. [...]

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)