Dato: 29. november 1857
Fra: Ida Koch   Til: Hans Henrik (Henni) Koch
Sprog: dansk.

[...] Ida bedrøvet over at Henni ikke takker Jette for hendes breve, de er dog vist morsomme.

Om Andersen maa jeg dog engang fortælle lidt, han er rask, var dog bestandig noget ængstelig saalænge her af og til forekom et enkelt Coleratilfælde, nu er det ganske forbi, han har skrevet to smukke Æventyr hvoraf især det ene er saa smukt som noget af hans tidligere, han har nu ogsaa skrevet en smuk meget passende Prolog hvormed Skuespillerne skal aabne den 7 December paa det gamle Teater tilligemed: Den Stundesløse og noget Dands. Han længes ogsaa efter at rejse jeg vilde ønske han havde været i Rom i Vinter, det vilde dog have haft sin Interesse at være der med ham. [...]

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)