Dato: 11. januar 1849
Fra: Fredrika Bremer   Til: Per Böklin
Sprog: svensk.

[...]

Andersen är förträfflig i sin barnsliga, godmodiga "laisser aller", läser eller berättar sina sagor dertill på et högst vederqvickande sätt. En puckelryggig fröken Wulff, syster till Fru Koch med sköna tänkande ögon som tyda på en rik inre verld, är den som i denne krets inger mig mest interesse. Vi tala om at läsa Isländska tilsammans.

[...]

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost