Dato: 8. juli 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: C. N. Rosenkilde
Sprog: dansk.

Stockholm den 8 Juli 1837

Kjære Ven!

Da jeg i Götheberg [!] steeg af Diligensen, stod et Bud der fra Dampskibs-Kontoiret for at sige mig at vilde jeg næste Dag med, maatte jeg strax indfinde mig, jeg løb piilsnart derhen; nu skulde Passet viseres, jeg gik paa Raadhuset og der var lukket, til Poletimesteren, saaledes var Klokken over 9 og jeg gik da strax ombord for ei at forsove mig næste Morgen; imidlertid vidste jeg ikke hvor de var, men skrev dog paa en løs Lap med Blyant, et lille Epistel til Dem og sagde jeg var ombord og bad Deres Adolph komme til mig, thi jeg havde løbet, saa jeg ikke ønskede mere.

En Dreng fik Brevet, med Befaling at levere det pa Diligensehuset, i det derværende Hotel, om De har faaet det veed jeg ikke, men Adolphus saae jeg ikke. Vi fik saaledes ei sagt hinanden Lev vel og tak for godt Kompagni! nu siger jeg god Dag, i Stockholm og raader Dem endelig at besøge Upsala, det er en interessant By!

Mellem os er en lille Gjæld, / De lagde ud for Natleiet i Falkenberg og jeg fik en Flaske Porter med, Omstændighederne gjør at det nu kun kan afgjøres i Kjøbenhavn, lad os da lidt oftere see hinanden, jeg skal først gjøre Dem en stor Vesit.

venskabeligst

H.C. Andersen /

[Udskrift:] ST

Hr Rosenkilde kongelig dansk Skuespiller i Stockholm

anbefales.

Tekst fra: Solveig Brunholm