Dato: 1832
Fra: H.C. Andersen   Til:
Sprog: dansk.

Aftensang

#

Mel: "Herz, mein Herz"

#

Havet staaer saa blankt og stille
Himlen speiler sig deri,
Som de hjertet kysse ville,
Smælte det i Melodie!

#

Hvorfor tør jeg ei udsige
Hver en Tanke i mit Bryst?
Strækker sig ei Barnets Rige
Selv ud over Himlens Kyst?

#

Hen ad Livets Strøm vi seile,
Sorg er Bagkast i vor Baad, [der står: Bagkast, i trykt version: Ballast]
Men et Smiil af Engle speile
Sig i hver Uskyldigs Graad.

#

Ved hvert Hjerte vil jeg blunde,
Halv i Drømme lytte der,
Vist jeg da fortælle kunde,
Om hvor meget godt der er!

#

Jorden staar som Brudesale,
Hver en Luftning aander Fred,
Hjertet maa sig høit udtale,
Svulme, døe af Kjærlighed!

---

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm