Dato: 15. februar 1847
Fra: Adam Øehlenschläger   Til: Marie Konow, f. Øehlenschläger
Sprog: dansk.

Andersen har udgivet sit Levnet paa tydsk. Den første Deel er meget interessant, hvorledes han har udarbeidet sig af Skarnet; men anden Deel indeholder ikke andet end forfængelige Fortællinger, om hvorledes han overalt i Tydskland er feteret for sine Skrifter, hvor han er løbet omkring og har læst dem for Fyrster og fornemme Folk. Her er ikke Spørgsmaal om at see og beskrive fremmede Mennesker og Steder, men kun om de har læst hans "Improvisator" og "Geiger" eller Märchen. Har de det, og synes godt om dem, saa er det ædle, fortræffelige Mennesker, som han skylder den største Taknemmelighed. Det er virkelig Skade at en Digter med saameget Talent i en vis Retning, og saa skikkeligt et Menneske, skal være befængt af denne Forfængeligheds Galskab i saa høi en Grad. Hauch havde fat paa ham i en Roman; men da man dadlede den gode Hauch for at have indblandet for megen Personlighed og for strængt, gik han fra det og sagde, han havde aldrig meent Andersen, hvilket var Løgn.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)