Dato: 27. februar 1843
Fra: Adam Øehlenschläger   Til: Wollert Konow
Sprog: dansk.

Andersen er reist til Paris. Han bearbeider et Sujet "Jerusalems Skomager" hvor jeg troer han har intet mindre for end at fremstille hele Historien fra Christi til vore Tider dramatisk. Sandelig et gigantisk Værk; bare det ikke faaer et pygmæisk Udfald. Gamle Horats siger: "Professus grandia turget! Sumite materiam vestris, qui scribitis, æqvam viribus, et verrtale diu, quid ferre recusent, quid valeant humeri".

Men det er saa gammeldags. I Homers udødelige Værk kommer de ikke fra Stedet i ti Aar; - nu troe mange, at naar Sujettet blot er vidtomfattende, saa maa Aanden ogsaa være det. Jeg frygter for, at Andersens Jerusalems Skomager bliver en Bazar i Tiden, ligesom den sidstudkomne er i Rummet. Jeg har nylig igien i Molbechs Eventyr læst Andersens Tinsoldat; det er noget af det bedste han har skrevet. Men Barnet skulde ikke opblæse sig selv til Mand, thi det bliver han aldrig.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)