Dato: 4. oktober 1842
Fra: Adam Øehlenschläger   Til: Marie Konow, f. Øehlenschläger
Sprog: dansk.

Herr Andersen er jeg bleven kied af. Vi bade ham eengang - efter hans eget Ønske - til Middag. Da blev han borte, uden at giøre nogen egentlig Undskyldning. Havde det været Grev Danneskiold eller Moltke der bad ham - saa var han vist ikke bleven borte. Siden er han kommen og logret - men jeg er kied af hans usle Forfængelighed. For mig maa han gierne være en aandelig Kammertiener eller Hofnar hos de saakaldte store.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)