Dato: 24. december 1837
Fra: Christian Wilster   Til: Adam Øehlenschläger
Sprog: dansk.

Andersens Roman har jeg endnu ikke seet, men jeg har hørt sige af Flere at det skal være en besynderlig Rumforsksuppe, der rendog er krydret med Uanstændigheder. Hvis saa er, da strider denne Dom meget mod den, som Hauch, formodentlig af overdreven og utidig Høflighed fældte over Bogen, da Forfatteren i Sommer læste den for ham; denne Dom lød nemlig paa, at Andersen kunde regne sig blandt Danmarks største Digtere; havde han sagt længste, saa havde jeg givet ham Ret. Den naragtige forfængelige Andersen har da ikke undladt at publicere denne Dom baade mundtlig og skriftlig, hvorved han i fornuftige Folks Øine maa have nedsat baade sig selv og Hauch.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)