Dato: 14. juli 1837
Fra: Bernhard von Beskow   Til: Adam Øehlenschläger
Sprog: dansk.

Vid Andersens Ankomst var jag, dessvärre, bortrest. Efter hvad jag hört, lärer han dock funnit sig väl i Stockholm och lofvat återkomma nästa år, då jag hoppas genom hans bekantskap få ersättning för hvad jag nu förlorat.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)